Skarrild-karstoft Pensionistforening

Stedet hvor aktive pensionister mødes til hyggeligt samvær, foredrag m.m.

PENSIONISTFORENINGEN SKARRILD-KARSTOFT.

 

Vi holder til i klubhuset i skarrild mandag fra 14.00 til 16.00 (undtaget helligdage og skoleferie)

Vi starter med kaffe ( medtag selv brød) derefter er der kortspil og bobspil samt hyggeligt samvær.

 

 

Udflugter: nærmere besked i dagspressen

 

M.V.H.

Bestyrelsen