Skarrild Skole

Skarrild Skole er en lille velholdt og moderne skole, der grænser op til både børnehave, fritidshjem samt kultur- og idrætscenter. Vi er en del af fælleskabet omkring Skarrild Karstoft

 Skarrild / Karstoft Landsbycenter

Vi er en del af fælleskabet omkring Skarrild Karstoft Landsbycenter beliggende i et grønt naturområde med både hede, skov og å.

Vi har et stort skoledistrikt med gode busforbindelser, hvor 3 skolebusser samles morgen og eftermiddag ved skolen.

En almindelig skoledag begynder med morgensang og "fagligt læsebånd" for alle. Vi har en vekslen imellem undervisning i mindre klasser med 9-16 elever og tværfaglige forløb i team 0.-3.- og 4.-6.kl. Det betyder lav klassekvotient med gode læringsforudsætninger kombineret med store hold i fortrinsvis praktisk musiske fag.

Det sociale samspil på skolen er velfungerende og støttes f.eks. af legepatrulje og venskabsklasser med personlige venskaber mellem store og små elever.

Inklusion er en naturlig del af skolen og vi har en struktureret form med inddragelse af undervisningsassistenter. Vores skole tilbyder 30-33 timer om ugen, ekskursion og/eller lejrtur hvert år, tidsvarende og moderne skoleinventar, engageret personale, stor forældreopbakning samt ikke mindst et trygt læringsmiljø.

Du er velkommen til at kontakte skoleleder Gunnar Gasbjerg på tlf. 96287638 eller sksgg@herning.dk for at høre nærmere og evt. aftale et besøg på skolen.