Kaldalen

Kaldalen er en kommunal integreret institution i Herning kommune, hvor børnene er fordelt i 2 afdelinger, og vi kan optage børn fra 0 til 12 år i Kaldalen.

 Institutionen er beliggende tæt ved Skarrild skole i naturskønne omgivelser og danner sammen med skolen byens børnecentrum.

 Institutionen blev oprettet i maj 1989 til 20 børn.

Efterhånden kom der flere børn til, og Kaldalen blev udvidet med en større garderobe og i 1994 med yderligere en stue. De største børn flyttede over i lokaler i skolens kælder og i august 1997 indviedes Uglebo til SFO og Klub.

I år 2001 fik vi en pavillon, Troldehytten, som aflastningsmulighed for alle børn, på det grønne areal bag institutionen.

I 2001 blev børnehaveafdelingens toiletforhold forbedret med ekstra indgang fra legepladsen, og der  blev bygget et nyt depot rum samt vindfang til.

           

I 2006 købte vi for opsparede midler en minibus – ”Kalle” – med plads til fører og 8 børn.

I 2007 overgik vi til Herning Kommune.

Herefter blev Uglebo ændret til Fritidshjem 1(0. - 2.klasse). 

Klubben ændredes til Fritidshjem 2 ( 3.- 4. klasse)

Fritidshjem 1 og 2 flyttede sammen i 2013 

           

Fra 1 august 2017 har vi 4 vuggestuepladser i forbindelse med at vi får en ny institution.

Fritidshjemmet er allerede flyttet i nyindrettede lokaler på Skarrild skole.

Institutionen kan i dag rumme 95 - 100 børn i alderen 3-11 år.