Skolens Værdigrundlag

Skarrild Skole – vores skole:

 • En skole på vej, en skole i udvikling og en skole som forsøger at tilpasse sig tidens samfund
 • En skole som tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger med fokus på muligheder frem for begrænsninger
 • En skole hvor alle – børn, forældre og pædagoger/lærere – tager et medansvar.

Skarrild Skole er en del af Skarrild Karstoft Landsbycenter med både børnehave, fritidshjem og kulturcenter, som har udarbejdet et fælles værdigrundlag med 100 forskellige værdier, der er samlet i 4 værdier:

 • Helhed - et samlende landsbycenter fra barn til voksen med pasning, undervisning og kultur
 • Medansvar - ansvar for og med hinanden, der sikrer at vi ikke bliver os selv nok, men udviser tillid til hinanden
 • Medmenneskelighed - Respekt, ligeværd, fællesskab og rummelighed
 • Udvikling - I en foranderlig verden må vi være kreative og skabe vækst og nye tanker/initiativer.

 

 SKARRILD SKOLES STYRKESIDER

Skarrild Skole har som lille skole følgende styrkesider:

 • Skolen er overskuelig og tryg, hvilket giver alle mulighed for trivsel og læring
 • Skolen kan udfordre den enkelte elev, så hun/han bliver så dygtige som muligt
 • Skolen er lokal forankret med en solid forældre opbakning
 • Skolen har en fast kontinuerlig medarbejderstab, som er fagligt kompetente
 • Skolen er både moderne og traditionel med nyere funktionelle lokaler, inventar og IT-udstyr, der stadig holder fast i fællesskabskulturen med morgensang, klasselæreren som omdrejningspunkt, lejrtur til f.eks. Samsø og Bornholm osv.