Lokalarkivet

Om lokalarkivet
Skarrild sognekommunes tidligere kommunekontor på Kirkepladsen i Skarrild rummer blandt andre faciliteter museets lokalhistoriske arkiv.

Om lokalarkivet

Skarrild sognekommunes tidligere kommunekontor på Kirkepladsen i Skarrild rummer blandt andre faciliteter museets lokalhistoriske arkiv.
På arkivet i Skarrild findes kopier af forskellige skøder og matrikelkort.
Kopi af Skarrild skoleprotokol 1859-98 på dvd.
Kopi af Skarrild-Arnborg sogneforstanderskabs forhandlingsprotokol 1842-1867.
Der er også mange spændende sagn og beretninger fra gammel tid. 
Vi udlåner videobånd og kassettebånd med optagelser af forskelligt af lokalhistorisk interesse.
Arkivet har en stor samling af gamle og nye billeder. En del af disse er nu lagt ind på http://www.herninghistorie.dk
Vi udlåner erindringer der er indleveret til arkivet:
Lærer O. Sørensens (lærer i Skarrild 1886-1905) erindringer om beboerne på ”Nr. Karstoft”
Lærer O. Sørensens (lærer i Skarrild 1886-1905) erindringer fra Skarrild sogn
E. Lundahl Michelsens erindringer (født i Herning 1904 – opvokset hos bedsteforældrerne Eskild og Kristine Mikkelsen på Lundahl i Skarrild. 
Lånes ud mod depositum. 

Kom selv og se hvad vi har! 

Vi kan efter ønske lave kopier af billeder og arkivalier.

Vi har også fortegnelser over nogle af de gamle Skarrild-slægter, udarbejdet af Agnes Laustsen. Heri findes opført forfædre til mange af jer, som er født i Skarrild.
Der er kopier af kirkebøger og folketællinger, - også fra nabosognene. Og vi hjælper gerne med slægtsforskning.

PS: Vi vil meget gerne låne dokumenter og billeder til affotografering.