Borgerforeningen i Karstoft

En mulighed for indflydelse

Borgerforeningen i Kartoft er en aktiv forening der er repræsenteret i:

 

-Landsbykontaktudvalg i Herning Kommune

-Lyskassen (gadelys- i samarbejde med kommunen)

Vi er begyndt på udskiftning af gadelys til led lys fra Højgårdsvej,

vi fortsætter efterhånden, som vi får bevillinger af penge til de i Lyskassen.

Vi har et tæt samarbejde med Borgerforningen i Skarrild, Lokalrådet i Kibæk,

Samlingshuset og vore lokale foreninger.

Kontingent

En husstand kr. 150

Medlemskontigent kan overføres på konto nr.: 9607 5650032618 (husk adresse på afsender)

 

Som medlem af Karstoft Borgerforening kan man låne:

-Borde

-Bænke

-Stor Grill

 

Kontakt for udlån af ovenstående Niels Pedersen Formand 97196673

 

Som medlem har man fiskereT fra Åbroen på Vestergårdsvej og næsten hen til Kirkestien

 

Flagdage

Husk flagdage i Karstoft by ved konfirmationer, bryllup, sølv-, guld- og diamantbryllup,

begravelser samt til sports- og byfest.

Det ser flot ud, når alle flag er hejst, er man ikke hjemme kan man evt. aftale med naboen.

 

Bestyrelsen i Karstoft Borgerforening:

 

Niels Pedersen Formand 97196673 mail: borger.karstoft@outlook.dk

Per Borch Kristensen

Ann Grene Hovmøller Sekretær

Torben Buhl

Peder Seiersen

Leif Haubjerg suppleant

 

Brian Hansen Kasserer