Kirken

Vikarierende

Sognepræst:

Simon Jylov

Aarhus

Tlf 29 66 43 32

 

Herning Kirkekontor: 


Fælles kontor for Herning, Fredens, Hedeager, Sankt Johannes, Arnborg, Fasterholt, Skarrild, Karstoft og Ilderhede Sogne

 

Kordegne:

 Jette Neesgaard Sørensen & Laila Nielsen

 

Adresse:

Østerkirkevej 1, Herning, mail ini@km.dk

Tlf 97 12 23 38

 

 

Menighedsrådet:

Formand  Formand for valgbestyrelsen

Kirstine Dagmar Thomsen

Døvlingvej 6, Skarrild, 6933 Kibæk

Telefontid mandag 10-13 på 97196340

 E-mail dagmarthomsen@hotmail.com

 

Næstformand, Kontaktperson

Ove Kristensen

Birkemosevej 4, Karstoft, 6933 Kibæk

 

Kirkeværge

Grete Christensen

Blåhøjvej 13, Karstoft, 6933 Kibæk

 

Kasserer

Lilly Nicoline Svendsen

Bjørnkærvej 1, Karstoft, 6933 Kibæk

 

Menigt Medlem

Johnny Kim Kristensen

Døvlingvej 16, 6933 Kibæk