Karstoft Samlingshus

Samlingshuset fungerer som et ”nøglehus” med en frivillig ulønnet bestyrelse.

Der er mulighed for at leje forskellige størrelse lokaler samt gymnastiksal.
Huset udlejes til fester, sammenkomster, møder o.s.v. og er et af byens krydsfelter.

Driften er afhængig af medlemskontingenter pt. 50 kr. pr. person/100 kr. pr. husstand, fra udlejning og mindre støtte fra Herning kommune.
Hvert år afholdes generalforsamling, hvor der informeres om året der gik, kommende arrangementer, økonomi og valg til bestyrelse.
 

 

Priser på udlejning:  
Festsal 1.800 kr.
Festsal og Køkken 3.000 kr.
Lillesal 1.200 kr.

Lille mødelokale  (ca 2 timer)

for medlemmer af huset 200 kr.

500 kr.

Lillesal og køkken  2.400 kr.
Festsal, lillesal, mødelokale og køkken 3.300 kr.
Lillesal, mødelokale og køkken 2.500 kr.
Hele huset 3.600 kr.
 Køkken 1.000 kr
Gymnastiksal  
inkl. anden udlejning 500 kr.
Gymnastiksal 1.000 kr.
Gymnasiksal pr. time (sport) 100 kr.

 

 

Kontakt for udlejning og spørgsmål på tlf. 97196211

 

Kontakt pr. mail.: karstoftsamlingshus@gmail.com

 

Medlemskab koster 50 kr. pr. pers./100 kr. pr. husstand

indbetaling kan ske til konto nr 9559-0246834806 (mrk. m. navn)/ MobilePay til 29402259 eller kontant i kuvert i postkassen til Minna Madsen, Blåhøjvej 9, Karstoft.