Sankt Hans 2019

Traditioner og Frivillige

Borgerforeningen var igen i år vært og arrangør, for det vi alle kender som Sankt Hans det hele er bygget over traditioner og sammenhold.

 

Rigtig mange af os mødes.. over en ristet Pølse,”pommes”, og en Bajer for senere at gå ned på engen. høre båltalen ved “Ann Hovmøller”  vores lokale politiker her i Syd som vi i Karstoft kun kan være stolt af.

 

Modgang og udfordringer, har Ann oplevet. Men hun viser at hun er af den rette støbning, noget hun gennem årets båltale og helt klart kunne demonstrerer.

 

Hun er blevet et med ånden i Karstoft, og er selv blevet anerkendt  som værende en af de bærende kræfter i Karstoft. tak til Ann for en meningsfuld tale om lokalsamfund, frivillighed, og det at passe på hinanden.

 

se de vedlagte fotos... og jo vi kunne mønstre mere end 100 mand i Karstoft.