Arbejdsdag på engen

Det var et pænt fremmøde til arbejdedagen

Der var mødt mange op til arbejdsdag, så det det var lige før der kun var stå pladser tilbage til de sidst fremmødte til morgenkaffen..

Det var også et rigtig smukt vejr vi havde til arbejdet...

Efter endt arbejde var der vanen tro grillpølser.. selv om der var mange blev der spist op.