Forskellige versioner af google kalender

Der for mener jeg at Gmail og den kalender løsnings google har lavet er noget alle foreninger med fordel kan bruge.

Rigtig mange er for længst gået over til at bruge den kalender der er på deres telefon. En del bruger allerede i dag det at have en fælles hustandskalender på telefonen.  Det vil ikke kræve det store at give det videre til at de den vej igennem kan kan komme til poste events direkte op hjemmesidens kalender uden at skulle gennem Umbraco's håbløse kalender 

På denne side er samlet ud data fra: sandethotel@gmail.com, skarrildborgerforening@gmail.com og karstofborgerforening@gmail.com  De har hver især en offentlig kalender hvor de kan invitere andre gmail bruger til at oprette events

Embedded kalender der henter fra 3 Gmail konti via Google API og webhook 

Embedded google kalender der henter fra 4 forskellige Gmail konti


>br>