iframetest

30 timer's js kodning...resultat. Et produkt der kan bruges online , offline. og i Iframe på umbraco.

Det blev vist meget godt se den store version på https://news.skarrild.dk  for at få det optimale ud af det tryk F11  for fuld skærm og F11 for at afslutte fuldskærm. Det er et rent browser baseret produkt og kan afspilles på alle platforme der har en internet browser.